2019-12-25

Jean Meslier (? — 1733) — pastro ateisma

Jean Meslier (? — 1733) — pastro ateisma

La koncerna retpaĝo enhavas fragmentojn el LA TESTAMENTO DE ABATO MESLIER, tradukitajn de freneza esperantisto Johano Petik. Meslier estas pioniro de ateismo en okcidenta kristana 'civilizacio'.

2019-12-24

Louis Couturat (2): Leibniz, logic, & artificial language

Now on my web site: a section of Louis Couturat's essay 'The Principles of Logic' in Logic (1913) by Arnold Ruge et al, with a focus on univocity & reversibility in an artificial language, with examples from Ido:

Logic and Language (The Principles of Logic) by Louis Couturat

Couturat's essay reflects the philology (ancestor of modern linguistics) of the time, with notions about the evolution of natural languages and so on. I am not familiar enough with the language Ido to judge its application if any of univocity with respect to the lexicon (semantics), or if the grammar is more logical than Esperanto in ways other than word derivation, not that I am familiar with word derivation in Ido either. Word derivation in Esperanto is inconsistent and less than logical, and the prepositions still carry some idiomatic uses over from Esperanto's source languages. Note also that Couturat is concerned here strictly with logic and precision. There is no consideration of aesthetics, artistic uses, or the speech community of an artificial language, which is where Ido's ancestor, Esperanto, most successfully pitched its tent.

On my web site see also:

Histoire de la Langue Universelle par Louis Couturat & Léopold Leau (1903)

"Leibniz, Couturat kaj la Teorio de Ido" de Tazio Carlevaro

“Lingvoplanado” (Language Planning) de Rudolf Carnap

You will find also updated and additional links on Couturat's work on Leibniz and logic.

Macedonio Fernández (3): poezia lingvaĵo kiel 'persona Esperanto'

Jen antologio da verkoj de Macedonio Fernández en anglaj tradukoj:

Macedonio: Selected Writings in Translation

Jen citaĵo el la Enkonduko:

The poetry of Macedonio Fernández is doubly strange: strange for the unaccustomed conceptions of birth and death, life and love on which it rests, strange for the metalanguage created for their expression. Juan Ramón Jiménez described the poetic language of Macedonio as “a personal Esperanto, the language of nowhere . . . the tongue of Dante, Blake, Hölderlin.”

— Jo Anne Engelbert

Jen mia traduko:

La poezio de Macedonio Fernández estas duoble stranga: stranga pro la nekutimaj konceptigoj de naskiĝo kaj morto, vivo kaj amo sur kiuj ĝi baziĝas, stranga pro la metalingvo kreita por ilia esprimado. Juan Ramón Jiménez priskribis la poezian lingvaĵon de Macedonio: “persona Esperanto, la lingvo de nenie . . . la lingvo de Dante, Blake, Hölderlin.”

Koincide, ĵus aperis afiŝo pri Juan Ramón Jiménez:

Juan Ramón Jiménez de Antonio De Salvo (Esperanto-vivo, 24 Decembro 2019)

2019-12-19

Zhuangzi: Zhuang Zhou / Ĝuangzio / Ĝuang Dsi / Ĝuang Dzi (Chuang Tzu) en Esperanto

Ĝuangzio estas unu el la du majstroj de antikva ĉina filozofio Daoismo.

Jen pluaj koncernaj retpaĝoj, tekstoj, radioprogramoj, ktp.:

Fama daŭriganto de taoismo--Zhuang Zhou (China Radio International, 2014-07-11)

La Sonĝo de Ĝuangzio

Ĝuang Dsi: Papiliosonĝo, trad. Hans-Georg Kaiser

Ĝuang Dsi : Saĝuloj kaj rabistoj (anekdoto-traduko)

Pri la fama papilia sonĝo de Ĝuangzio la hungara poeto Lőrinc Szabó verkis:

Sonĝo de Ĝuang Dzi (trad. Kálmán Kalocsay)

Jen traduko el la ĉina verkisto Lu Xun (Lu Hsün / Lusin):

Lusin: Reciproka Malestimo de Literatoroj

Plue:

Ĉina antikva famulo—Zhuang Zhou

Zhuangzi: Antaŭparolo esperantigita de Wang Chongfang

Sonĝaj Siluetoj de Zhang Chao, esperantigita de Wang Chongfang

Maŝa Kaléko: La sonĝo de Ĝuang Dsi, trad. Hans-Georg Kaiser

2019-12-17

Filozofio en Neciklopedio

Neciklopedio estas humuropedio; ĉi-kaze jen:
Filozofio
Jen citaĵo de fifamulo:
"Esperanto kaj filozofio malofte renkontiĝas en respektinda maniero"

     -- Ralph Dumain
La koncerna artikolo estas diversrubrika miksaĵo de amuzaĵoj kaj ne-amuzaĵoj. Ekz., oni klasifas filozofojn senutilaj, malutilaj, utilaj.

Aliloke oni citas min sen mencii mian nomon. Sub rubriko Filozofio kaj Esperanto jen:
Ofte kunmeto de Esperantismo kaj filozofio rezultigas regreseman mistikismon aŭ ekletikismon. Esperanto kaj filozofio malofte renkontiĝas en respektinda maniero. Esperantistaj fanatikuloj enportas absurdajn mistifikajn fuŝideojn en Esperantistan medion, kiu ja bonvenigemas ĉiajn stultajn filozofiojn.
Verŝajne oni utiligas informojn trovitajn miabloge aŭ miareteje:
Filozofio kaj naturismo

Filozofio kaj araneo

2019-05-25

Mikronovelo: 'Oni supozis' de Liven Dek

Oni supozis - Liven Dek - Mikronovelo deklamita de Antonio del Barrio:Antonio del Barrio deklamas la mikronovelon "Oni supozis" [el la libro Ne ekzistas verdaj steloj], de Liven Dek en la 6a Vivu la teatro!", ĉe la Triopa Kongreso (78a Hispana E-Kongreso, 21a Andaluzia E-Kongreso kaj 71a IFEF-Kongreso), okazinta en Malago en 2019.

2019-04-14

Robert Zend denove en Beletra Almanako


Beletra Almanako n-ro 33 (oktobro 2018) enhavas mian tradukon "Sur la teraso" [On the terrace], rakonto de la hungara-kanada verkisto (kaj favoranto de Esperanto) Robert Zend (paĝoj 83-85).

Rolas du dioj kiuj diskutas la strangajn rilatojn kun siaj kreaĵoj. Jen la nekutima fantaziemo de Zend.

Mi antaŭe afiŝis pri apero de alia mia traduko de rakonto de Zend, en Beletra Almanako, n-ro 30 (oktobro 2017):

'Enkonduko al nepublikigita manuskripto kun la titolo "Elektitaj sonĝoj"', p. 91-95.


2019-04-13

Filozofieske, bloge, Esperante

1. Kiel oni difinas sciencfikcion? (Pri Io Ajn, 4 aprilo 2019)

La aŭtoro luktas pri la problemo adekvate difini la ĝenron sciencfikcian. Li dubemas pri la difino en Vikipedio; li ŝatas la difinon de Isaac Asimov. Li mencias la verkon Frankenstein de Mary Shelley, kiun pluraj fakuloj fiksas la unua sciencfikcia verko. Sed min ne kontentigas la konkludojn de la afiŝisto. Mi mem traktis ĉi tiun aferon en mia anglalingva podkasto Science Fiction, Utopia, and the End of Imagination (1) (ĉe 7:30-9:45 min) en mia programaro Studies in a Dying Culture [Studoj pri Mortanta Kulturo, laŭ esprimo de Christopher Caudwell].

2. Theodor Lessing de Dirk Bindmann (Promene, 2 aprilo 2019)

Bindmann raportas, ke li "legis malnovan libron el 1924: Al eterna paco de Immanuel Kant, tradukita de Paul Christaller. (En 2017 aperis nova eldono de Fonto.) Krom la tekston de Kant la libro enhavas ankaŭ biografieton de Kant, kiun verkis Theodor Lessing. Tio estas rimarkinda, ĉar Theodor Lessing en Germanio estis sufiĉe konata filozofo [...]".  Menciataj ankaŭ estas la verkoj de Lessing kontraŭ antisemitismo kaj reakcia germana naciismo. En 1933 Lessing fuĝis al Ĉeĥoslovakio. Tie Lessing "fariĝis la unua viktimo, kiujn nazioj murdis sur teritorio de Ĉeĥoslovakio".

3. Rolf Hochhuth: Humaneco (El „La klasbatalo ne finiĝis“), tradukis Dorothea kaj Hans-Georg Kaiser (cezartradukoj, 11 aprilo 2019)


Kaptis mian atenton ĉi tiu bildo de Theodor W. Adorno (v. nur maŝintradukitan eron en Vikipedio). Bedaŭrinde, Hochhuth malhoneste ligas Adorno kun Himmler, kaj tiu sencerbulo Kaiser same nek komprenas nek volas kompreni Adorno.

Samspece: Rolf Hochhuth: Dubo (el „Antaŭstudoj pri la etologio de la historio)

Hochhuth same miskomprenigas la ideojn de Herbert Marcuse, ankaŭ frankfurtskolano. Oni atentu, ke Hochhuth estas disputata verkisto en Germanio. (V. anglalingve Rolf Hochhuth - Wikipedia, the free encyclopedia.)

Apenaŭ ekzistas tekstoj en Esperanto de aŭ pri la Frankfurta Skolo. Jen, ekzemple, eseo pri Jürgen Habermas:
Bedaŭrinde, mankas ankaŭ sufiĉe da inteligentaj esperantistoj kaj tro abundas frenezuloj.

2019-03-09

Hungara Literaturo pere de Ĉina Radio Internacia

Hungara Literaturo” (17:50) verkis László (Ladislao) VIZI por Ĉina Radio Internacia, laŭtlegis Jianping ZHAO. 2017-02-27.
@ 3:25: Nyugat (Okcidento). Hungaraj kleruloj kaj verkistoj subtenis Esperanton.

@ 5:32-7:00: Karinthy & Vojaĝo al Faremido.

Plu pri Nyugat. Kalocsay, poste Baghy. Nyugat modelo por Literatura Mondo. Sándor Petőfi, Dezső Kosztolányi, János Arany, k.a.

2019-02-02

James Joyce & Esperanto (4): datrevene

Jen nova afiŝo, okaze de la naskiĝtago de James Joyce:

James Joyce, 2 Februaro 2019, de Antonio De Salvo (Esperanto-vivo)

Enestas referenco al mia bibliografio ...
... kaj du pluaj referencoj:
Literatura Foiro, n-ro 275, 2015, p. 118-123 (kun foto)
Literatura Foiro, n-ro 276, 2015, p. 182-184
Enestas ankaŭ teksto "La ekstravaganca Joyce" el Bulteno de Triesta Esperanto-Asocio/ TEA, 2014-9/10, p. 2.

Ankaŭ du anglalingvaj citaĵoj--el Ulysses kaj Finnegans Wake--troveblas en tiu afiŝo kaj en mia bibliografio.

2019-01-11

Karel Čapek & Esperanto (18): Rakontoj el la 1a & 2a poŝoj

Rakontoj el la unua poŝo kaj Rakontoj el la dua poŝo de Karel Čapek (en Esperanto-traduko de Josef Vondroušek) konsistas el 48 filozofi-konceptaj detektivaj rakontoj. Vladimir prilaboris ĉiujn tekstojn kaj multajn sonregistraĵojn por Ipernity.

Pavla Dvořáková informas, ke ĉi tiu afero estas nun plej ĝenerale kaj konvene havebla: vidu anoncon:

Karel Čapek (9.1.1890-25.12.1938) - "Rakontoj el la unua kaj el al dua poŝo!" - SENPAGE ELŜUTEBLAJ 48 tekstoj kun sonregistraĵoj !!

... kiu kondukas ĉi tien.

Jen tekstoj.  Jen sonregistraĵoj.

Por ĉio kune --> jen, poste alklaku Stáhnout pomalu (1,8 GB).

2019-01-03

Raymond Schwartz: La Rido kaj Vervo (retejo)

Jen retejo dediĉita al dokumentado de esperantisto-verkisto-humuristo Raymond Schwartz:

La Rido kaj Vervo de Raymond Schwartz

Enestas biografiaj informoj, listo da libroj, specimenoj, omaĝoj, informoj pri la kabaretoj, La Pirato, ktp.