2011-01-26

Karel Čapek kaj Esperanto

Novaĵoj en la projekto "Karel Čapek kaj Esperanto"

Temas pri sonregistraĵoj kaj tekstoj de verkoj de eminenta ĉeĥa verkisto Karel Ĉapek en esperantaj tradukoj.

Menciinda ankaŭ estas la fikcia trakto de Esperanto mem fare de Ĉapek: notu la romanon Milito kontraŭ Salamandroj (1936), de kiu ekzistas Esperanta traduko (trad. Josef Vondroušek, eldonis KAVA-PECH kunlabore kun ĈEA, por la eldono preparis Esperanta Literatura Fondaĵo Brno; 1994). Jen anglalingva traduko, kiun mi legis en liceo:

War with the Newts (Excerpt on the Language Problem) by Karel Čapek

Troviĝas ankaŭ miareteje:

"Ikonoklasmo" de Karel Čapek

No comments: