2020-05-14

Rotterdamo ... Tra la ŝtormo


Rotterdamo
de K. KALOCSAY
el Tra la ŝtormo, 1939-1945

Ĉu oni povas fari ankaŭ tion?
Vivantan urbon bati per la bomboj?
La domojn homloĝantajn igi tomboj
flamantaj? Jes. Ĉu la milito-dion
vi do ne konas? Ĉu la tragedion
hispanan vi forgesis? Ties ombroj
ĵetiĝas sur la mondon. La kolomboj
de l' murdo tie lernis la metion.

Guernica, urbo de horora famo,
mesaĝas al martira Rotterdamo:
"Mi vidis, kaj suferis ĉi sovaĝon!
Ne distretita en la frua ĝermo,
nutrita eĉ eskapis ree kaĝon
la monstro de detruo kaj ekstermo."

(La poemciklo "Tra la ŝtormo" aperis en
Ora Duopo: Jubilea Libro pri Julio Baghy kaj Kolomano Kalocsay, 1966.
Laŭ István Mészáros (mesaĝo, 2016.04.15) la 19 poemoj publikigitaj en Ora Duopo konsistigas la tuton de la
ciklo "Tra la ŝtormo".
V. ankaŭ la afiŝon Ora Duopo, Memore.)

2020-05-11

Mikronovelo (7): . . . sed hejme plej ĉarme

. . . sed hejme plej ĉarme

Eta ĉambro. Malvarma kaj profunda silento, reliefigita de la teda takto de mekanika horloĝo. Sur la planko, du infanoj ludas. Apude, la patro legas ĵurnalon kaj la patrino trikas puloveron. . .

Subite ŝi murmuras tradente, iom melankolie:

— Kiomfoje vi legis tiun artikolon en la lastaj monatoj?

Silento. Longa, tre longa silento kun tiktakoj, ĝis la viro flustras senemocie, ne levante la okulojn de sur la ĵurnalo:

— Tiomfoje kiom vi malfaris tiun puloveron por triki ĝin denove.

Ekstere, super ili, super tiu silento kun tiktakoj, la tera surfaco tradormas falsan nokton de nuklea vintro.

Liven Dek

Voltaire (2): Mikromego (Micromegas) en Esperanto

Jen 6-minuta voĉrecenzeto pri la verko Mikromego de Voltero, tradukita al Esperanto de Andreo Cherpillod kaj eldonita de "Fonto":


2020-03-05

Mikronovelo (6): Cindro

Cindro

Ŝi faris la transatlantikan flugon kun la urno entenanta la cindron de ŝia ĵus forpasinta edzo. Ŝi volis plenumi lian deziron, kaj ŝi venis por disĵeti lian cindron en difinita, ĉiam sopirata loko de lia kara patrujo.

Apenaŭ kelkajn adiaŭajn vortojn ŝi kapablis prononci, inter plorsingultoj, antaŭ ol disĵeti la cindron, kiun subita vento kompate disportis orienten. Kaj ŝia faltoplena vizaĝo, lastatempe mistraktita de la doloro, momente radiis de senpeziga ĝojo.

“Eta, tre eta kompenso por granda perdo”, mi pensis, sciante ke mi neniam mencios al ŝi ke tre proksime, ĝuste oriente, staras la nova municipa rubejo.

Liven Dek

2020-02-01

Mikronovelo (5): Homlupo

Homlupo - Laure Patas de' Illiers - Mikronovelo deklamita de Rodica TodorRodica Todor deklamas la mikronovelon "Homlupo", de la verkistino Laure Patas de Illiers. Ĉi mikronovelo gajnis la premion "Paula Adúriz" en la Belartaj Konkursoj de UEA 2018. La deklamo okazis en la 6a Vivu la teatro!", ĉe la Triopa Kongreso (78a Hispana E-Kongreso, 21a Andaluzia E-Kongreso kaj 71a IFEF-Kongreso), okazinta en Malago en 2019.

2019-12-25

Jean Meslier (? — 1733) — pastro ateisma

Jean Meslier (? — 1733) — pastro ateisma

La koncerna retpaĝo enhavas fragmentojn el LA TESTAMENTO DE ABATO MESLIER, tradukitajn de freneza esperantisto Johano Petik. Meslier estas pioniro de ateismo en okcidenta kristana 'civilizacio'.

2019-12-24

Louis Couturat (2): Leibniz, logic, & artificial language

Now on my web site: a section of Louis Couturat's essay 'The Principles of Logic' in Logic (1913) by Arnold Ruge et al, with a focus on univocity & reversibility in an artificial language, with examples from Ido:

Logic and Language (The Principles of Logic) by Louis Couturat

Couturat's essay reflects the philology (ancestor of modern linguistics) of the time, with notions about the evolution of natural languages and so on. I am not familiar enough with the language Ido to judge its application if any of univocity with respect to the lexicon (semantics), or if the grammar is more logical than Esperanto in ways other than word derivation, not that I am familiar with word derivation in Ido either. Word derivation in Esperanto is inconsistent and less than logical, and the prepositions still carry some idiomatic uses over from Esperanto's source languages. Note also that Couturat is concerned here strictly with logic and precision. There is no consideration of aesthetics, artistic uses, or the speech community of an artificial language, which is where Ido's ancestor, Esperanto, most successfully pitched its tent.

On my web site see also:

Histoire de la Langue Universelle par Louis Couturat & Léopold Leau (1903)

"Leibniz, Couturat kaj la Teorio de Ido" de Tazio Carlevaro

“Lingvoplanado” (Language Planning) de Rudolf Carnap

You will find also updated and additional links on Couturat's work on Leibniz and logic.