2011-03-07

William Auld revizitata (3)

William Auld estis ja firme lokigita en la kampo de Esperantismo, pri kio temas pluraj liaj poemoj. De tempo al tempo li moketis mankojn de Esperantistoj. Sub la kategorio de mildaj pikoj troviĝas, ekz.:

Eklogo pri la sankta afero

Sed eble Auld pli pikas al manko de esperantismo. Jen alia ekzemplo:

Al mia amatino neesperantista

Ĉi tio estas surface ne satiraĵo, sed ĉu eble estas tuŝeto de blago al la poeto mem?

Trafoliumante la kolektitan poemaron En Barko Senpilota, mi trovas:

"Bonan matenon, Majstro" el Humoroj

. . . kiu montras embarason pri esperantistoj okaze de reveno de Zamenhof.

Ne estas satira poemo pri Esperantistoj, sed la ne antaŭe enlibrigita poemo "Esperantistoj" verkita en 1986 (p. 714) revizitas la dilemon, ĉu Esperantismo estas sagaca aŭ fola.

No comments: