2011-03-17

Karel Čapek & Esperanto (4)

Karel Čapek en Vikipedio listigas esperantajn tradukojn eldonitajn kaj ne eldonitaj. Laŭ la librokatalogo TROVANTO de la Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno, Aŭstria Nacia Biblioteko, estas eldonitaj pluaj volumoj.

Noveloj [Ĉe rotacia presmaŝino. Tujbranĉo], de K. M. Čapek-Chod; trad. kaj eld. Moraviaj Esperanto Pioniroj. Olomouc: Moraviaj Esperanto Pioniroj 1934. 85 p.

Pri malnovaj leteroj; El "Kritiko de vortoj", en Kolora kalejdoskopo: elektitaj tradukaĵoj de Miloš Lukaš (Praha: Ĉeĥa Esperanto-Asocio, 1977), p. 49 - 51, 64.

Naŭ fabeloj kaj unu pezaldone; Pri la solimana princidino; La dua rabista fabelo; Milito kontrau salamandroj; X avertas; en Ĝojoj de mia vivo: elekto el tradukaĵoj de Josef Vondrouŝek Praha: Ĉeĥa Esperanto-Asocio, 1984), p. 35-67.

Pri libreto listita kaj en Trovanto kaj en Vikipedio, kiu estas la sama en mia posedo, jen detaloj.

Karel Čapek [Unu el reprezentantoj de la ĉeĥa literaturo kiel fenomeno universale homa; Antologieto el lia verkaro kun konciza priskribo de lia signifo, biografio kaj bibliografio]; kunlabore kun Societo de Fratoj Čapek enhave preparis Jiři Karen [pseŭd. de Ladislav Podmele]; esperantigis Josef Vondroušek.  Prago: Ĉeĥa Esperanto-Asocio / Panorama, 1987. Paco: Literatura suplemento, 1987, n-ro 1. 32 p.

Jen la enhavo:

Pri signifo de Čapek-verkaro kaj la personeco / Jiři Opelik (2-3)
Biografio de Karel Čapek kaj liaj verkoj / František Burianek (3-5)
Karakterizaĵo de l'enhavo kaj tendencoj en la verkaro de fratoj Čapek kaj nome de Karel Čapek ĝis nun ne tradukita Esperanten [resumoj] (5-13)
Fragmento de la romano, kiu ankoraŭ ekzistas en manuskripto "Konferenco en Vaduco" (13-15)
Afero Makropulos (1922), teatraĵo. Fragmento el la tria akto. (15-17)
El Vivo de Insektoj. Fragmento el la unua akto. Papilioj. (17-19)
Fragmento el Granda Polica Fabelo (20-21)
Fragmento el al romano Hordubal (22-24)
Fragmento el la romano Meteoro (24-25)
Fragmento el la romano Ordinara Vivo (26-27)
(Plu pri tradukoj en Esperanto: 28-31)
Klarigoj (32)

No comments: