2011-03-07

Cindy McKee erotike

Mmmmm


— laŭ ĉinesko Dekses-Silabo *

Plu!
mi volas en ĉiu tru'
inter ni—
neniu tabu'

For
de pruda ekstera mor'
inter mi—
al mia klitor'

Jes!
karulo, bona progres'
leku al
orgasma promes'

Nun
mi estos via fortun'
mordos por
plezura kacpun'

Jen
histeria kun-alven'.
hastas al
gastoj ĉe kamen'

*Shliuziling (Dekses-Silabo): ĉina fiksforma poemo el kvar versoj de 1, 7, 35 silaboj, laŭ rimaranĝo a,a,xa (x=senrima)

Ĉi tiu kaj aliaj erotikaj ĉin-formaj poemoj troveblas en Penseo, n-ro 218, decembro 2009.

Cindy estas interesa persono pro aliaj kialoj, sed ŝi ankaŭ varmegas sube.

No comments: