2014-08-22

William Auld: "En Barko Senpilota" (2)

William Auld, En Barko Senpilota: Plena Originala Poemaro, redaktis Aldo de’ Giorgi. Pizo: Edistudio, 1987. 874 p.

Antaŭ mi estis 20-jara, mi jam legis la poemarojn La Infana Raso (1956, 1968), Unufingraj melodioj (1960), kaj Humoroj (1969). Tra jardekoj mi legis ĉi tiujn poemojn plurfoje. Mi neniam akiris Rimleterojn aŭ El Unu Verda Vivo ĉar ĝenerale ne plaĉas al mi rondeloj (la kutima formo en Esperantujo de rimportretoj kaj omaĝoj) aŭ poemoj pri la Esperanto-movado. Ĉiuj menciitaj poemlibroj estas inkluzivitaj en En Barko Senpilota, plus sekcio da antaŭe neenlibrigitaj poemoj.

Post ĉi tiu kompleta poemaro (1987) aperis libro Unu el Ni (1992). Ĉu restas aliaj neenlibrigitaj poemoj, mi ne scias. Oni trovos kelkajn poemojn Interrete kiuj ne aperis en En Barko Senpilota.

Estas 84 Rimleteroj, 16 poemoj en El Unu Verda Vivo, kaj 70 poemoj antaŭe neenlibrigitaj. Sube mi listigas poemojn el ĉi tri grupoj kiuj interesas min, ankaŭ ĉiujn kiuj troveblas Interrete.

Rimleteroj

[n-ro (paĝo): dato: temo]

#20 [Unikoda versio] (508): 1953.11.03: religio
#22 (Marjorie BOULTON) [Unikoda versio: 1953.11.04
#25 [Unikoda versio] 1953.11.09
#26 (Marjorie BOULTON) [Unikoda versio] 1953.11.10
#27 [Unikoda versio] (515): 1953.11.12: religio & etikomanko
#28 (Marjorie BOULTON) [Unikoda versio] 1953.11.14
#29 [Unikoda versio] 1953.11.16: "Nin regas fine apetitoj"
#30 (Marjorie BOULTON) [Unikoda versio] 1953.11.17
#32 (Marjorie BOULTON) [Unikoda versio] 1953.11.21
#31 [Unikoda versio] 1953.1119: Homo kiel "Tuberkulozo de la Ter'"
#34 (Marjorie BOULTON) [Unikoda versio] 1953.11.25
#33 [Unikoda versio] (521): 1953.11.23: cinike pri homoj: "samprobable porkoj flugos!"
#35 [Unikoda verio] 1953.11.27: optimismo
#36-39 (524-7) 1953.12.03-07: postmorta vivo
#61 (549) 1954.02.03: junuloj
#65 (553) 1954.02.10: sperto
#73 (561) 1954.03.19: La Infana Raso
#75-79 (563-7) 1954.03.26-1954.04.05: naciismo
#77 (1954.03.29): eduksistemo
#81 (569) 1954.04.12: individuoj / grupoj

El Unu Verda Vivo

(p. 617-621)
Al hodiaŭa junulo
"Kiel verki poemon"
Al japana amiko
Mitologio
Al samideanino kiu plendis ke la plej oftaj nocioj en miaj poemoj estas larmoj, ombroj, tristo, spleno kaj ŝtrumpoj

Neenlibrigitaj poemoj:

Mondo kaj infero (1948)
Kaj la disĉiploj admonis ilin (1949)
Kapitalismo Venkis en Britujo (26.10.1951)
Glasgovo: Frumatene (8.11.1951)
Glasgovo: Industrio (14.11.1951)
Latitudo: Januaro, Longitudo: 1952 (29.1.1952)
Acerbaj strofoj (18-20.3.1952)
Unu, kiun kara Schwartz ne rimarkis (2.9.1953)
Postkvarope (26.10.1954)
Al iuj kritikintoj (1962)
En Bona Espero (3.8.1981), teksto de William Auld, muziko de ĴomArt
    Nico Aluisio kantas "En Bona Espero"
Perforto Regas (1986)
Plendo de Maljuna Fantasciencamanto (1986)
"De Kie Kien" / "Where From, Where To?" de William Auld, trad. K. Gilmore
Kulturo estas komunaĵo (1986)
La Paco Eblas (1986)
Al Novnaskita Nepineto (1986)

1 comment:

Ralph Dumain said...

Tuta enhavo de NEENLIBRIGITAJ POEMOJ:
Amkanto (1947)
Ne timu,kara (1948)
Pluva nokto (1948)
La troa peto (1948)
Finfine, kara, vi estas virino (1948)
Elegio: memore al M.H.M. (1948)
Perfido (1948)
Alarmo (1948)
Mondo kaj infero (1948)
Karaj, ek! al nia taso (1949)
Nia malgaja literaturo (1949)
Kaj la disĉiploj admonis ilin (1949)
Reto Rossetti, hom' ĝentila (1949.10.21)
Mi volas miajn brakojn aperti (1950.10.05)
La vartintino (Al K. Kalocsay(1951.11.08)
Tom Fraser (1951.09.17)
Brendon Clark (1951.09.18)
Karolo Piĉ (1951.09.18)
Kapitalismo Venkis en Britujo (26.10.1951)
Glasgovo: Frumatene (8.11.1951)
Glasgovo: Industrio (14.11.1951)
Dediĉo en poemantologio (1952.01.08)
Latitudo: Januaro, Longitudo: 1952 (29.1.1952)
Al knabino (1952.03.06)
Acerbaj strofoj (18-20.3.1952)
Ebriula kanto (1952.03.29)
Unu, kiun kara Schwartz ne rimarkis (2.9.1953)
Mi jam al Reto skribis (1953.09.07)
Roberto (1953.09.19)
Invado (1953.10.25)
En memorlibron (1954.04.30)
Pri 'Rozoj kaj urtikoj' poemaro de Poul Thorsen (1954.10.19)
Postkvarope (26.10.1954)
Memore al Ludoviko (1955.03.31)
Matura frukto (1956.01.11)
Al Meta (1957.07.22)
Ebrio, denove post pluraj jaroj (1958.04.25)
Al iuj kritikintoj (1962)
Al Yamada Tempu (1975)
Responde al versletero de Daphne Lister (1976)
Mia filino dudektrijara (1977.07.20)
Por la 50-a jubileo de Ludmila Jevsejeva (1979?)
Fantazioj (1977.09.12)
Mi amis ĉiam aŭ neniam (1981.02.03)
En Bona Espero (3.8.1981)
Dankon al Serge Sire (1983.04.12)
Al la 70-a Japana Esperanto-Kongreso kaj la 60-jara jubileo de Esperanto en Oomoto (1983.07.29)
UEA 75-jara (1983.07.16)
El familiarkivoj (1986)
Onklino mia (1986)
Splensplene (1986)
Kavaliro kaduka (1986)
Nia kulturo (1986)
Perforto Regas (1986)
Du vivoj (1986)
Vintra Penso (1986)
Plendo de Maljuna Fantasciencamanto (1986)
De Kie Kien (1986)
Dankon, poetino (1986)
Lingva problemo (1986)
Printempoen la vintro (1986)
Kulturo estas komunaĵo (1986)
Gepoetoj (1986)
La filo (1986)
Esperantistoj (1986)
La Paco Eblas (1986)
La aliuloj (1986)
Al Novnaskita Nepineto (1986)
Pensoj, okaze de la 100-jara jubileo de Esperanto (1987.04.28-30)