2014-06-22

La Tradukisto el Islando

Iam estis papera gazeto La Tradukisto. La celo estas utiligi Esperanton kiel pontolingvon inter islanda literaturo kaj la cetera mondo.

"Pro tio ni, la eldonistoj de La Tradukisto, volas instigi esperantistojn en diversaj landoj partopreni en la nova Tradukisto (rete) kun la celo konigi al siaj samlandanoj literaturon de aliaj popoloj pere de Esperanto kaj al la esperanta mondo esperantajn tradukojn el sia lingvo."

La nova retejo jam havas kolekton de verkoj.

No comments: