2014-09-01

Victor Sadler: Memkritike & plu

Sadler, Victor. Memkritiko: poemaro. Roskilde: Eldonejo Koko, 1967. 60 p.

Sadler pozas kiel redaktoro de la volumo. Sur la titolpaĝo estas citaĵo el Maŭ Zedong: "Ni devas deteni nin de memkontentemo." En la Antaŭparolo Sadler ŝajnigas sin trovanto de kolekto de poemoj manuskriptaj de iu konato, kies verkaro li jam moketas. Ĉiu poemo portas numeron. "Elektitaj" poemoj aperas en la libro sed ne laŭ la ordo de numeroj. Ĉiun poemon sekvas kritiko. Sed, laŭ la ironia tono de la tuta poemaro, ĉu la kritikoj mokas sin mem, ne nur la poemojn?

La memkritikoj estas tre amuzaj. La lingvaĵo de la poemoj estas tre lerta, eĉ kiam Sadler rikanas pro  trouzo laŭ li de kliŝaj rimedoj. Tamen, ofte estis malfacile por mi sorbi la signifojn de la versoj. Mi devus relegi.

Jen la enhavo kun ligoj al retpaĝoj de koncernaj poemoj (krom #65, sen memkritikoj):

Indekso laŭ poemnumeroj

Numero    Titolo / Unua verso     Paĝo


    29    Aliaj kantis, Vintro     18
    36    En vi, decembro     19
    46    Tiaflame     16
    49    La mev-gardanto     24
    53    Elegio jarfina     11
    57    La Botanika Ĝardeno, Cambridge     29
    59    Damaoj mutaj velure vagas tra mia     38
    60    Mevoj I     21
    61    Pledo     50
    62    Mozaiko     52
    64    Mevoj II     22
    65    Mi, dezirante ĉerkon     47
    67    Mi estas via reĝo     41
    68    Kiel senhejma maIjunulo     37
    70    neniun sorĉon kontraŭ     48
    71    negranda knabino .     36
    72    Mi ĉizus kantomilionojn     43
    75    aŭdiĝi     34
    76    el     55
    80    Mi serĉis rarajn ratnapurojn     46
    83    Ĉiĝangale padas jam nur mi     39
    84    Riveron fonto difinas     35
    85    Kranion vian testamentu     32
    86    Foje, kiam pense mi esploras per     40
    87    Se ankaŭ nun .       42
    88    Per kapriolaj hakoj   54
    89    Malnovajn temojn    49
    90    Momenton senpretende paseman mi retenis kaj     28
    91    Kursive mi parolis, miaj infanoj     56
    92    En pli junaj jaroj     45
    93    Kalendaro     26
    94    Tilioflaro     27
    95    el via harodoro     30
    96    Dioj! ne deviu mi de mia devo       9
    97    Refoje tremo simpatika     31
    98    Sordini lipe lipan tremon     33

Mozaiko estas tipografie iom malsimila en la libro.

La originala titolo de Damaoj mutaj velure vagas tra mia estas "Akrostike".

Pluaj poemoj interrete troveblaj estas:

Al iu Francesca
Mateniĝo
Vagula kanto
 

No comments: