2012-12-22

Zamenhof: 'Mia Penso'

El la 9 (?) originalaj poemoj en Esperanto de Zamenhof, tri estas pli notindaj preter movada intereso: "Ho, Mia Kor'!", "Mia Penso", kaj "Pluvo". La unuaj du temas pri la psika stato de Zamenhof, kio kompreneble rilatas al lia lukto por Esperanto, tamen, facile abstrakteblas teme aparte de la Esperanto-movado. "Pluvo" eble rilatas al la sama afero, sed pli apartigeblas disde rilato al la Esperanto-movado. Marjorie Boulton tradukis anglalingven "Ho, Mia Kor'!" kaj "Pluvo" en sia biografio de Zamenhof. Mi ne trovis anglalingvan tradukon de "Mia Penso". Jen la originalo:

Mia Penso

Sur la kampo for de l' mondo,
antaŭ nokto de somero,
amikino en la rondo
kantas kanton pri l' espero.
Kaj pri vivo detruita
ŝi rakontas kompatante,
mia vundo refrapita
min doloras resangante.

"Ĉu vi dormas? Ho, sinjoro,
kial tia senmoveco?
Ha, kredeble rememoro
el la kara infaneco?"
Kion diri? Ne ploranta
povis esti parolado
kun fraŭlino ripozanta
post somera promenado!

Mia penso kaj turmento,
kaj doloroj kaj esperoj!
Kiom de mi en silento
al vi iris jam oferoj!
Kion havis mi plej karan –
la junecon – mi ploranta
metis mem sur la altaron
de la devo ordonanta!

Fajron sentas mi interne,
vivi ankaŭ mi deziras, –
io pelas min eterne,
se mi al gajuloj iras...
Se ne plaĉas al la sorto
mia peno kaj laboro –
venu tuj al mi la morto,
en espero – sen doloro!

* *  *  *  *  *

Jen simpla liriko, sed mi trovas ĝin agrabla, kaj la finajn versojn kortuŝaj.

Kaj jen historia trezoro, sonregistraĵo de deklamo de la poemo fare de pioniro Edmund Privat!

Zamenhof - Mia penso - legas Edmond Privat

Jen germanlingvaj tradukoj de Franz Zwach kaj Manfred Retzlaff.

No comments: